Projektet er løst for og i samarbejde med Statens Museum for Kunst. Jacques Mourier har stået for design og HTML-prototype og Create Inside har stået for implementeringen af brugervenligheden i backenden.

Om perspective/projektet
Perspective er et digitalt kunsttidsskrift, som opnår sin berettigelse via den øgede digitalisering af medier og ligger i forlængelse af kulturministeriets øgede krav til forskningskvalitet og -uddannelse på de danske Museer.

Projektets altoverskyggende udfordring er gået på at designe og implementere en optimal online læseoplevelse, som nemt kan opretholdes via en skræddersyet administrativ tilgang til oprettelse af nye artikler.

Vores bidrag til projektet har primært bestået i arbejdet med administrationsinterfacet og herunder bl.a. autogenerering af indholdsfortegnelser og automatisk opsamling af fodnoter.

Levering af et nyt kommunalt website opbygget i Drupal til Rebild Kommune med et tidssvarende og moderne udtryk på kun 5 mdr.

Det var et helt klart krav fra start, at projektet skulle afvikles ved hjælp af en agil udviklingsmetode, således vi løbende kunne vise resultater.

Et tæt samarbejde med afsæt i en agil udviklingsmetode baseret på SCRUM udmøntede sig i et spritnyt kommunalt website til Rebild Kommune.

Vi valgte at benytte elementer fra metoden SCRUM kombineret med nogle lidt mere rigide tilgange fra en klassisk model, således vi kunne overholde nogle vigtige milepæle undervejs.

En gennemgribende teknisk indsats gik på at understøtte Rebild Kommunes redaktionelle arbejdsgang i forbindelse med administration af indhold på websitet. Ønsket var at udgivelse af helt nyt indhold skulle godkendes og kvalitetssikres før endelig udgivelse.

Monjasa er en virksomhed i kraftig vækst, hvorfor rekruttering af de bedste medarbejdere er af afgørende betydning. Af samme årsag ønskede Monjasa at introducere et rekrutteringsmiljø, som understreger dette fokus.

Af strukturelle årsager skulle Monjasa Careers bygges i sin egen Drupal-installation, og denne opgave er løst ved hjælp af en enkel men smart opsætning på serversiden. Karriereuniverset kan derfor tilgås via adressen monjasa.com/careers.

Websitet er gjort mobilvenligt ved hjælp af responsive design, som sikrer så stor tilgængelighed som muligt til det nye jobunivers.

Monjasa’s HR-afdeling opretter alle jobopslag i et eksternt system, men herefter finder visningen og ikke mindst ansøgningen sted i karriereuniverset. Ved hjælp af en tilgængelig integrationsflade synkroniserer vi hvert 5. min. alle jobopslag med det eksterne system og tilføjer nye og/eller fjerner ikke aktive jobopslag.
Alt data leveres i XML, således vi frit kan optimere indholdet til visning på mobile enheder.

Takket være det tætte samarbejde med Black, PBJ og ikke mindst Monjasa er resultatet blevet en sammenhængende og konsistent løsning, som virkelig sætter jobansøgeren i centrum.